"NOWOCZESNE KOMPETENCJE IT DLA RYNKU PRACY. STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW” WYBRANE WYNIKI BADANIA EWALUACYJNEGO

Opublikowano:

Ekspansja nowoczesnych technologii zmieniła współczesny rynek pracy. Informatyzacja procesów produkcji zwiększyła wzrost wydajności pracy, a człowiek stał się decydentem procesów. Zmiany te niewątpliwie wymagają często zmiany kwalifikacji zawodowych i podnoszenia kompetencji w zakresie TIK. Przedstawiona prezentacja pokazuje wyniki badań prowadzonych przez Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o. Przeprowadzone zostały wśród studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki i odnosiły się do tematyki nowoczesnych kompetencji IT dla rynku pracy. Celem badania była ocena stopnia osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów miękkich, przez uczestników studiów podyplomowych. Analizie poddano zagadnienia motywacji, które determinowały podjęcie przez badanych studiów uzupełniających. Studenci zaopiniowali przydatność zawodową tematyki proponowanej przez uczelnię. Poruszone zostały problemy związane z przyswajaniem nowych treści. W materiale dokonano również oceny realnych korzyści wynikających z podjęcia działań mających na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji w pracy zawodowej.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://wwsi.edu.pl/upload/large/ewaluacja_studiow_podyplomowych_WWSI.pdf
Wydawca:
Ośrodek Ewaluaacji Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Rok wydania:
2012
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
prezentacja, raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja