„CYFROWA SZKOŁA” - PROGRAM EDUKACYJNY CZY TECHNOLOGICZNY?

Opublikowano:

Sukcesywne podnoszenie jakości kształcenia jest niekwestionowanym celem systemu edukacji. W dobie zmian powodowanych przez postęp cywilizacyjny, zadanie to wydaje się być o tyle trudne, że uczniowie posiadają niejednokrotnie większą sprawność w posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi niż nauczyciele, którzy nabywają umiejętność obsługi nowoczesnych pomocy dydaktycznych wraz z wdrażaniem ich na rynek edukacyjny. Program „Cyfrowa Szkoła” wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej to pilotażowy projekt poprzedzający planowany wieloletni program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Przygotowana przez MEN prezentacja określa jego główne założenia i wskazuje cele edukacyjne, mające stanowić wsparcie dla działań poprawiających dostępność i jakość edukacji, wspierających proces nabywania i doskonalenia kompetencji oraz kwalifikacji społeczeństwa. Wskazane zostały perspektywy jakie nowoczesne technologie otwierają przed systemem edukacji, a wypracowane i przedstawione rekomendacje mają stanowić wsparcie i skutecznie wspomagać wszelkie działania skierowane na wszechstronny rozwój uczniów w nowoczesnej szkole.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://archiwum.efs.men.gov.pl/images/Aktualnosci/Cyfrowaszkola/Cyfrowa%20szkola%20-%20program%20edukacyjny%20czy%20technologiczny.pdf
Autor:
Janusz Krupa
Wydawca:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rok wydania:
2014
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
prezentacja
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja