METODA PROJEKTÓW. PODSUMOWANIE WDROŻENIA W 105 SZKOŁACH NA PODSTAWIE PROJEKTU „ESZKOŁA – MOJA WIELKOPOLSKA”

Opublikowano:

Współczesna edukacja poddawana jest procesowi ciągłych przemian, mających na celu podnoszenie jakości kształcenia poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii do szkół. Jedną z propozycji przygotowanych właśnie w tym celu jest projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska”, który miał za zadanie wdrożenie do 2014 roku w szkołach Województwa Wielkopolskiego nauki metodą projektów wspieranej poprzez umożliwienie pracy na lekcjach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.Program współfinansowany był ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” i realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie wdrożenia i stosowania w procesie kształcenia metody projektów z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych zarówno w szkołach gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych. Autorzy przybliżają w niej zagadnienia związane z organizowaniem procesu nauczania i uczenia się prowadzonego się w środowisku cyfrowym z wykorzystaniem metody projektów. Publikacja zawiera wiele praktycznych informacji dotyczących założeń jakie przyświecały twórcom. Wskazane zostały poszczególne etapy realizacji projektu edukacyjnego, dokonano analizy podejmowanych w trakcie jego trwania działań oraz prezentacji wniosków dotyczących wpływu metody projektów na rozwój wiedzy i kompetencji kluczowych u uczniów. Dla zainteresowanych tematem materiał stanowić może zbiór informacji i porad na temat organizacji i realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektów z zastosowaniem narzędzi TIK.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.eszkola-wielkopolska.pl/att/publikacje/eszkola-podrecznikOFEK.pdf
Autor:
Stanisław Dylak, Agnieszka Kalisz, Leszek Duda, Agnieszka Linke, Monika Błaszczak, Robert Posiadała, Andrzej Pytlarz
Wydawca:
Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Oddział Wielkopolski
Rok wydania:
2014
Miejsce wydania:
Poznań
Typ zasobu:
podręcznik
Język:
polski
ISBN:
83-918407-7-8
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja