UMIEJĘTNOŚCI POLAKÓW – WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO BADANIA KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH (PIAAC)

Opublikowano:

Rola kompetencji cyfrowych w XXI w. jest duża i determinuje wiele działań podejmowanych w celu ich kształcenia i doskonalenia. Rozwijanie umiejętności cyfrowych jest współcześnie niemal konieczne w przypadku osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym. Umiejętności cyfrowe warunkują dziś rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Sytuacja ta stawia przed koniecznością systematycznego rozszerzania i aktualizacji zdobytej wiedzy i umiejętności. Niniejszy raport prezentuje poziom umiejętności Polaków w wieku 16-65. Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez PIAAC przygotowanie zarówno młodszej jak i dojrzałej części Polaków do życia w cyfrowym społeczeństwie jest słabsze niż przeciętny poziom umiejętności mieszkańców krajów OECD, które wzięły udział w badaniu. W raporcie przedstawiono główne zjawiska, które mają wpływ na taki stan rzeczy. Zaprezentowane wyniki badania odnosiły się do umiejętności rozumienia tekstu i rozumowania matematycznego Polaków i przedstawione zostały w kontekście kompetencji obywateli innych krajów. W kolejnych rozdziałach omówione zostały kompetencje z perspektywy rynku pracy, podejmowanych aktywności edukacyjnych i wykorzystywania umiejętności w pracy zawodowej oraz w codziennym życiu.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://eduentuzjasci.pl/pl/publikacje-ee-lista/167-raport/raport-z-badania/miedzynarodowe-badanie-kompetencji-osob-doroslych-piaac/864-umiejetnosci-po
Autor:
Jan Burski , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Marta Palczyńska , Maja Rynko , Piotr Śpiewanowski
Wydawca:
Instytut Badań Edukacyjnych
Rok wydania:
2013
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań, książka
Język:
polski
ISBN:
978-83-61693-23-9
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja