TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ. ROZWÓJ DZIEDZINY I NOWE MOŻLIWOŚCI W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH

Opublikowano:

Technologie informacyjno – komunikacyjne są elementem współczesnej rzeczywistości. Zastosowanie ich w różnych obszarach aktywności człowieka poprawia jakość życia i ułatwia wykonywanie wielu codziennych czynności. Ekspansja TIK wprowadziła narzędzia cyfrowe również do edukacji, która do niedawna oparta była na tradycyjnym przekazie wiedzy i umiejętności. Dzieci chętnie korzystają z nowoczesnych technologii w szkole, narzędzia cyfrowe pomagają angażować młodych w proces edukacyjny a co za tym idzie pozwalają osiągać lepsze wyniki w nauce. Szczególną rolę TIK dostrzec można w edukacji włączającej i pracy dydaktycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Z zasady są one narażone na bariery związane z możliwością korzystania z TIK. Potrzeba przełamywania trudności w dostępie do technologii w nauczaniu osób niepełnosprawnych i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wydaje się być konieczna. Przedstawiony raport ma na celu dostarczenie aktualnych informacji na temat rozwoju TIK w obszarze edukacji włączającej. W publikacji przedstawiono również szereg ogólnych wniosków, z których wszystkie zwracały szczególną uwagę na głównych interesariuszy w dziedzinie TIK oraz edukacji, czyli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). W raporcie dokonano analizy zarówno potrzeb samych uczniów, jak i ich nauczycieli.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.european-agency.org/sites/default/files/ICT_for_Inclusion-PL.pdf
Autor:
Amanda Watkins
Współtwórca:
Mária Kőpataki-Mészáros, Elżbieta Neroj, Roger Blamire, Natalia Tokareva, Terry Waller, Marcella Turner-Cmuchal
Wydawca:
Europejska Agencja na rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Rok wydania:
2013
Miejsce wydania:
Bruksela
Typ zasobu:
raport ekspercki
Język:
polski
ISBN:
978-87-7110-483-7
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja