SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE. WYNIKI BADAŃ STATYSTYCZNYCH Z LAT 2012-2016

Opublikowano:

Ekspansja nowoczesnych technologii wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania społeczeństw, nie wyłączając Polski. Rodacy chętnie używają cyfrowych narzędzi wykorzystując je coraz częściej w wielu obszarach swojej aktywności. Główny Urząd statystyczny prowadził badania mające na celu ustalenie faktycznego stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2012-2016. W prezentowanym materiale dokonano analizy i omówiono wyniki badań z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Wyniki te stanowią cenny materiał informacyjny i są podstawowym źródłem wiedzy umożliwiającej postawienie diagnozy i monitorowanie realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju. W publikacji dokonano prezentacji sektora IT oraz wskazano realne dane obrazujące stopień zainteresowanie branżą i możliwościami jakie wiążą się z wykorzystaniem jej produktów, zarówno w polskich przedsiębiorstwach, jak i gospodarstwach domowych. Poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych jako nowego kanału komunikacji. Publikacja jest zbiorem szerokiej wiedzy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, opracowanym w przejrzysty sposób. Zbiór tabel i wykresów, zawierający dane dotyczące stopnia wykorzystania technologii informacyjnych w codziennym życiu, uzupełniony podstawowymi definicjami dotyczącymi poruszanych zagadnień zainteresuje każdego, interesującego się zmieniającą się rzeczywistością.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/10/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_2012-2016.pdf
ISSN:
1898-7583
Autor:
Dominik Rozkrut, Mateusz Gumiński, Michał Huet, Magdalena Kamińska, Mariola Kwiatkowska, Magdalena Orczykowska, Magdalena Wegner
Wydawca:
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja