EDUKACJA W ZAKRESIE IT JAKO ŚRODEK SŁUŻĄCY ZWIĘKSZENIU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP

Opublikowano:

Firmy z sektora MŚP działają głównie na rynkach lokalnych, jak oceniają specjaliści mają potencjał rozwojowy i odgrywają dużą rolę w rozwoju Polski. W prezentowanej publikacji podjęto temat edukacji IT jako narzędzia służącego zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. Autorzy opracowania zwrócili uwagę na aktualny stan i poziom wykorzystania narzędzi IT w polskich przedsiębiorstwach sektora MŚP, omówione zostały możliwości jakie niesie wykorzystanie narzędzi zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw, dokonano również analizy rynku dostępnych usług szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku szkoleń informatycznych. W kolejnych rozdziałach publikacji omówiono korzyści, jakie daje informatyzacja i zastosowanie narzędzi IT w biznesie, wskazano czynniki wpływające na wykorzystanie narzędzi IT przez przedsiębiorstwa oraz podjęto próbę pokazania bezpośredniego związku pomiędzy narzędziami i rozwiązaniami informatycznymi a wzrostem konkurencyjności MŚP. Analiza rynku wskazuje obszary, które wymagają wsparcia w działaniach skierowanych na podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia, a wnioski z niej płynące powinny skłonić do podejmowania działań mających na celu pomoc w budowie nowoczesnych i efektywnych programów szkoleniowych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.equal.org.pl/licencja.php?Mod=produkt&FID=553&Typ=1
Wydawca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2007
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport ekspercki
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja