PODSTAWA PROGRAMOWA Z INFORMATYKI - SZKOŁA PODSTAWOWA

Opublikowano:

Zadaniem współczesnej szkoły jest nie tylko nauczanie. Jest również, a może przede wszystkim działanie ukierunkowane na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie go do pełnego świadomego, odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Zadanie to jest tym trudniejsze, że mamy dziś do czynienia z dynamicznymi zmianami, do których często sami, jako edukatorzy naszych dzieci nie jesteśmy w pełni przygotowani. Dzisiejsza edukacja z uwagi na to, iż rola mediów w funkcjonowaniu współczesnego człowieka jest coraz większa coraz większy nacisk kładzie na łączenie  tradycyjnych form kształcenia z cyfrowymi  narzędziami wspomagającymi proces nauczania.

 Dynamika zmian wymusza konieczność kształcenia myślenia komputacyjnego, umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi. Twórcy nowej podstawy programowej wychodzą naprzeciw wymaganiom i dostosowują jej zakres do potrzeb. W publikacji zawarte zostały wytyczne zgodne z podstawą, wyznaczone zostały cele kształcenia informatycznego, wymagania zarówno ogólne jak i szczegółowe, odnoszące się do poszczególnych etapów nauczania oraz warunki konieczne do skutecznej realizacji założeń programowych.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/podstawa-programowa-z-informatyki-szkola-podstawowa.pdf
Autor:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wydawca:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
dokument
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja