JAK POMAGAĆ UCZNIOM ROZWIJAĆ UZDOLNIENIA INFORMATYCZNE?

Opublikowano:

Do niedawna system szkolny skierowany był i przygotowany do pracy z uczniem przeciętnym. Liczne klasy, niewielka ilość zajęć dodatkowych i utarte ścieżki edukacyjne stawiały poza marginesem zarówno uczniów zdolnych, jak i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dziś zainteresowanie wsparciem uczniów w procesie nabywania oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności nabrało innego znaczenia. System szkolnictwa determinowany potrzebami społeczeństwa informacyjnego zaczął ulegać zmianom, uelastyczniać się i dostosowywać do wymagań. Zaczęto dostrzegać możliwości i potrzeby rozwojowe u uczniów z niestandardową normą intelektualną. W publikacji podjęto rozważania na temat pracy szkolnej z dzieckiem zdolnym. Artykuł stanowi zbiór doświadczeń własnych w pracy edukacyjnej z dzieckiem uzdolnionym informatycznie. Składa się z rozdziałów, w których zawarte zostały rozważania na temat możliwości i potrzeby tworzenia planów indywidualnego rozwoju ucznia. Wskazane zostały konkretne propozycje dla nauczyciela dotyczące metod i form pracy z uczniem podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także przykłady metod pozwalających na ocenę umiejętności i wiedzy ucznia. W materiale znalazł się również rozdział skierowany do rodziców, w którym autorzy zawarli informacje mogące posłużyć jako wskazówki pomagające rozpoznać uzdolnienia dziecka. Wskazane zostały działania, które mogą być podejmowane aby wesprzeć dziecko zdolne w rozwijaniu jego pasji oraz wskazówki dotyczące współpracy z nauczycielem. Rodzice znajdą także pomysły na twórcze wykorzystanie zdolności informatycznych dziecka do rozwiązywania problemów praktycznych i rozwijania jego predyspozycji i zdolności.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
oai:www.bc.ore.edu.pl:678
Autor:
Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska
Wydawca:
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Rok wydania:
2014
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
poradnik, książka
Język:
polski
ISBN:
978-83-62360-34-5
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja