EDUKACJA MEDIALNA WOBEC ZAGROŻEŃ CYBERPRZEMOCY I CYFROWEGO WYKLUCZENIA

Opublikowano:

Nowoczesne technologie sukcesywnie wprowadzają nowe możliwości zmieniając sposób życia i bycia. Wpływają na sposób komunikacji, postrzegania rzeczywistości i zmieniają podejście do codziennie wykonywanych czynności. Internet jest dziś jednym z narzędzi codziennego użytku, za przyczyną którego doświadczamy zmian. Współcześnie dostęp do niego mają niemal wszyscy i niemal wszyscy chętnie z niego korzystają. Stopień znajomości i umiejętności obsługi urządzeń cyfrowych determinuje możliwości wykorzystania ich w codziennym życiu. Jak wskazują wyniki badań określających poziom kompetencji cyfrowych, wciąż istnieje część społeczeństwa, którą dotyka bezpośrednio problem wykluczenia cyfrowego. W prezentowanym materiale dokonano analizy wpływu nowoczesnych technologii na codzienne życie współczesnego człowieka, podjęto również rozważania na temat potrzeby kształcenia i doskonalenia umiejętności TIK w społeczeństwie. Ekspansja cyfrowych technologii stwarza konieczność podejmowania działań skierowanych na rozwój kompetencji w zakresie TIK, niezbędnym elementem edukacji jest wiec podnoszenie nie tylko technicznych umiejętności ale również świadomości ludzi związanej z możliwościami i zagrożeniami jakie wiążą się z życiem w medialnym środowisku. W publikacji zwrócono uwagę na braki edukacyjne w zakresie umiejętności celowego krytycznego i selektywnego wykorzystania środków masowego przekazu, zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Podkreślono konieczność wspierania edukacji w zadaniach związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu i wspieraniem procesu informatyzacji kraju.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt_2013_13_Kaczmarek.pdf
ISSN:
2081-8971
Autor:
Anna Kaczmarek
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2013
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja