KOMPUTER JAKO ZNACZĄCY TOWARZYSZ RODZINY

Opublikowano:

Współczesny człowiek żyje w świecie, w którym media odgrywają zasadniczą rolę. Ekspansja cyfrowych technologii wprowadziła wiele zmian w sposób postrzegania i przyjmowania rzeczywistości, zaburzyła tradycyjny model rozwoju i sposobu funkcjonowania człowieka. Do niedawna najważniejszą instytucją budującą światopogląd człowieka była rodzina, nieodłączna część społeczeństwa, niezwykle ważna z racji roli jaką odgrywa w procesie kształtowania człowieka. Dziś w dobie technopolizacji traci na wartości ustępując miejsca atrakcyjnym pod każdym względem mediom, które sukcesywnie marginalizując status rodziny i przejmując po kolei zarówno funkcję wychowawczą jak i edukacyjną. Autorki publikacji podejmują rozważania dotyczące tych niezwykle istotnych zmian w kontekście współczesnych relacji rodzic – dziecko – nowoczesne technologie. Zwracają uwagę na sposób w jaki nowe technologie wpływają na kształt rodziny i jej codzienne życie. Podkreślają konieczność zwrócenia uwagi na wpływ jaki technologie wywierają na użytkownika zwłaszcza młodego i nieświadomego zagrożeń oraz podjęcia działań mających na celu przywrócenie tradycyjnych funkcji rodzinie.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/kawula.pdf
Autor:
Anna Kawula
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Rok wydania:
2014
Miejsce wydania:
Kraków
Typ zasobu:
referat
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja