KOMPETENCJE KLUCZOWE W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM I EDUKACJI INFORMATYCZNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Opublikowano:

Technologie cyfrowe są dziś powszechnie wykorzystywane, coraz częściej współczesny człowiek nie potrafi wyobrazić sobie bez nich życia. Kompetencje w zakresie TIK stały się jednymi z kluczowych, jakie posiąść musi człowiek, aby sprawnie funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości. Pomimo, iż ekspansja cyfrowych technologii wymusza konieczność dostosowywania się do zmian, wciąż jednak wielu Polaków boryka się z problem wykluczenia cyfrowego. Aby przeciwdziałać temu zjawisku konieczne jest podejmowanie działań edukacyjnych, podnoszących zarówno umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych narzędzi jak świadomość dotyczącą możliwości i zagrożeń związanych z ich wykorzystaniem. W publikacji podkreślono wagę podejmowania działań informacyjnych, komunikacyjnych i edukacyjnych przygotowujących społeczeństwo do życia w informacyjnej rzeczywistości. Autor publikacji wskazuje konieczność rozwijania kompetencji w zakresie TIK na różne sposoby, zarówno poprzez edukację formalną, pozaformalną i nieformalną. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące problemy badawcze: jakie są kluczowe umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie informacyjnym? W jaki sposób technologie ICT są stosowane w szkołach w Europie? Co wspiera rozwój edukacji komputerowej dla dorosłych w lokalnych społecznościach? Wykorzystanie ICT otwiera wiele możliwości, współpraca połączona z wymianą wzajemnych doświadczeń przynieść może wiele korzyści w działaniach na rzecz budowy, świadomego społeczeństwa informacyjnego.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ma7s6KjcAhVGZFAKHSneCeYQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm., bwmeta1.element.desklight-6f0adce2-5abb-46b5-b155-f1322067d36e
ISSN:
1507-6563
Autor:
Tomasz Kupidura
Wydawca:
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki
Rok wydania:
2013
Miejsce wydania:
Radom
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja