RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW (40+) SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW...

Opublikowano:

Determinantem kształtującym współczesny rynek pracy są nowoczesne technologie, które wprowadzają wiele zmian w systemie gospodarczym kraju. Proces globalizacji, którego doświadczamy zmusza pracowników do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, które umożliwią dostosowanie się do rynku pracy, który z czasem przerodził się z lokalnego w globalny. CBOS w 2006 roku przeprowadziło badania mające na celu zebranie informacji o sytuacji pracowników w wieku powyżej 40 lat. Prezentowany raport ukazuje jak kształtowała się ich sytuacja zawodowa, badano sposób ich traktowania ich w porównaniu z osobami młodszymi. Dokonano porównania możliwości i ograniczeń pracowników 40+ według opinii pracodawców. W badaniach poruszony został problem dyskryminacji pracowników starszych związanej z brakiem kompetencji cyfrowych i niskim poziomem zaangażowania w działania na rzecz ich zwiększenia. Ukazana została skala problemu i wskazane czynniki umożliwiające zmianę sytuacji. Analiza wyników wskazuje, że kryterium 40+ nie warunkuje ograniczeń związanych z zatrudnieniem, częściej kryterium decydującym o możliwości zatrudnienia są kwalifikacje zawodowe wymagane w branży. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii komputer stał się narzędziem powszechnego użytku a podnoszenie kompetencji związanej z jego obsługą nie tyle koniecznością co naturalną konsekwencją zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej.

Autor:
Barbara Badora, Magdalena Gwiazda, Jolanta Kalka, Krzysztof Pankowski, Beata Roguska
Wydawca:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Rok wydania:
2006
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja