KOMPETENCJE CYFROWE GIMNAZJALISTÓW WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO BADANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH I INFORMACYJNYCH ICILS 2013

Opublikowano:

Kompetencje komputerowe i informacyjne są jednymi z kluczowych w dzisiejszym zcyfryzowanym świecie. Współczesne dzieci przebywają w świecie mediów od wczesnych dziecięcych, poznając jego tajniki naturalnie poprzez doświadczenie. Radzą sobie z nowoczesnymi technologiami zdecydowanie lepiej niż pokolenie rodziców. W przygotowanym materiale przedstawiono wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych ICILS 2013 obrazujące poziom kompetencji cyfrowych gimnazjalistów. Badanie miało na celu ukazanie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie TIK współczesnej młodzieży na temat gromadzenia i zarządzania informacjami oraz tworzenia i wymiany ich. Inspiracją do przeprowadzenia badań była potrzeba określenia istotnego z punktu widzenia zarówno gospodarczego jak społecznego poziomu kompetencji kluczowych stanowiących o jakości życia człowieka. W prezentacji wskazano rozkład kompetencji CIL w badanych krajach, wskazano możliwości jakie wiążą się z wykorzystaniem TIK w szkołach i przeszkody utrudniające a nawet uniemożliwiające wykorzystani TIK w edukacji. Analiza efektów kształcenia przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu pozwoliła na stworzenie rekomendacji określających cele i strategie na dalsze lata pracy na rzecz kształcenia i doskonalenia umiejętności kluczowych koniecznych dla podnoszenia jakości życia obywateli.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.cen.gda.pl/wp-content/uploads/2015/05/Kompetencje-komputerowe-i-informacyjne-w-%C5%9Bwietle-bada%C5%84-ICILS.pdf
Wydawca:
Instytut Badań Edukacyjnych
Rok wydania:
2013
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja