ZAGROŻENIA ONLINE: KLASYFIKACJA I ROZPOWSZECHNIENIE WŚRÓD DZIECI W WIEKU 9-16 LAT

Opublikowano:

Świat współczesnych dzieci to w dużej mierze świat wirtualny, kreowany przez technologie cyfrowe, które wpływają na kształtujący się charakter w sposób systematyczny i ciągły. Dzieci za pośrednictwem rodziców coraz wcześniej zaczynają korzystać z elektronicznych urządzeń, a kontakt ten z czasem wydłuża się i przybiera charakter stały. Media nierzadko odgrywają kluczową rolę w hierarchii wartości nadrzędnych w życiu dziecka porządkując plan dnia, wypierając potrzebę kontaktu bezpośredniego, zamykając młodego użytkownika w wirtualnej, ponadczasowej rzeczywistości. W prezentowanym materiale dokonano klasyfikacji zagrożeń z jakimi zetknąć się może nieświadomy uczestnik życia online. Przytoczone zostały badania przeprowadzone wśród dzieci w wieku 9-16 lat ukazujące skalę zjawiska. Wytypowano zagrożenia, na które dzieci w tym wieku są najbardziej narażone oraz ukazano konsekwencje doznanych przeżyć związanych z napotkanymi zagrożeniami. Analiza wyników prezentowanego raportu powinna pobudzić do refleksji nieświadomych bądź bagatelizujących zagrożenia wynikające z otwartego dostępu do sieci dorosłych, którzy w dobie technopolizacji i ekspansji cyfrowych technologii powinni czuwać nad aktywnością dziecka w Internecie, kierować jego poczynaniami i kontrolować podejmowane działania aby zapobiec konsekwencjom często trudnym do oszacowania.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://ecitydoc.com/downloadFile/zagroenia-online-klasyfikacja-i-rozpowszechnienie-wrod_pdf
Autor:
Lucyna Kirwil, Aldona Zdrodowska
Wydawca:
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Rok wydania:
2015
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań, referat
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja