KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNEJ, INFORMATYCZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH.

Opublikowano:

Nauki ścisłe, choć nie zawsze i nie przez wszystkich lubiane, są niezwykle ważne, a nabywanie kompetencji z nimi związanych znacznie rozszerza zakres wyboru drogi życiowej po zakończeniu edukacji formalnej. Diagnoza stanu umiejętności z nimi związanych obrazuje ich poziom. Prezentowany raport z badań, które przeprowadzone zostały w miesiącach wrzesień-listopad 2010 roku wśród uczniów i nauczycieli z województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego zawiera wnioski dotyczące kompetencji matematycznych, informatycznych i przedsiębiorczości naszych rodaków. Jego celem było znalezienie odpowiedzi na wiele istotnych pytań, które pozwolą określić motywacje i postawy uczniów w nauczaniu kompetencji i zdobywaniu umiejętności w tych dziedzinach, wskazać bariery, które utrudniają, czy wręcz uniemożliwiają zdobywanie i rozwijanie tychże z perspektywy uczniów i nauczycieli, wskazać potrzeby i oczekiwania jakie mają zarówno uczący jak i uczący się oraz dokonać analizy metod i narzędzi, których stosowanie przyczyniłoby się do zwiększenia motywacji w drodze do zdobywania wiedzy i umiejętności. Analiza wyników badań przeprowadzonych w formie wywiadów indywidualnych i grupowych pozwala na stworzenie diagnozy stanu kompetencji matematycznych, informatycznych i przedsiębiorczości oraz opracowanie planu działań zmierzających do poprawy stanu aktualnego.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEppekwIHdAhXNGewKHWGpBnUQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.w
Autor:
Agata Anacik
Wydawca:
Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie
Rok wydania:
2011
Miejsce wydania:
Kraków
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja