INFORMACJA NA TEMAT STANU REALIZACJI PROGRAMU RZĄDOWEGO „CYFROWA SZKOŁA” - INFORMACJA UAKTUALNIONA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 14 LUTEGO 2013

Opublikowano:

Rządowy program „Cyfrowa szkoła” realizowany od 2012 roku ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów i nauczycieli polskich szkół. W publikowanym materiale dokonano prezentacji założeń pilotażowego przedsięwzięcia, które obejmowało cztery obszary: e-nauczyciel, e-  zasoby edukacyjne, e-szkoła i e-uczeń. W czytelnej tabeli przedstawiono model organizacji i finansowania programu. W kolejnej części  zwarto informacje o szkołach, które wzięły udział w projekcie oraz przybliżono zasady kwalifikacji do programu. Dokonano skrupulatnej charakterystyki każdego z obszarów oraz określono cele przyświecające działaniom w nich podejmowanych. Rozwój nowoczesnych technologii wprowadził rewolucję w systemie oświaty, przygotowany program stanowi odpowiedź na potrzeby związane z kształtowaniem i doskonaleniem kompetencji  w zakresie TIK. Konsekwentne wdrażanie założeń i realizacja celów  przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia, a coraz większa świadomość wyzwań jakie przed systemem oświaty stawia rozwój technologii stwarza konieczność podejmowania działań, które przyczynią się do rozwoju umiejętności i  przygotowują młodych do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii staje się podstawową umiejętnością.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV0vDWyYHdAhVixIsKHbO4CfIQFjAHegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.d
Wydawca:
Departament Jakości Edukacji
Rok wydania:
2013
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport ekspercki
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja