SZKOŁA OCZAMI UCZNIÓW: RELACJE Z NAUCZYCIELAMI I KOLEGAMI ORAZ PRZEMOC SZKOLNA. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCIOWEGO

Opublikowano:

Szkoła jest miejscem, gdzie współczesny nastolatek spędza dużą część swojego dnia. Poza zajęciami wynikającymi z obowiązku szkolnego podejmuje wiele aktywności społecznych, wchodzi w interakcje z rówieśnikami, nauczycielami, realizuje swoje pasje, zainteresowania i zadania zarówno związane z nauką jak i zabawą. Celem prezentowanego raportu z badań było określenie klimatu szkoły z perspektywy ucznia. W kolejnych rozdziałach ukazano wymiar szkolnej rzeczywistości. Poruszono został temat praw, które regulują życie uczniów w szkole, sposobu ich tworzenia i konsekwencji w respektowaniu zapisów oraz włączania w ten proces uczniów. Przybliżono zasady określone regulaminem zarówno szkolnym jak i klasowym, który wyznacza normy zachowania oraz wskazano konsekwencje wynikające z naruszenia wyznaczonych zasad. Dokonano analizy oczekiwań jakie mają uczniowie względem swoich nauczycieli i wychowawców oraz metod dyscyplinowania uczniów jakie stosują pedagodzy w pracy w placówkach szkolnych. Omówiono pojedyncze przypadki zachowań, które obrazują istniejące problemy. W raporcie szeroko omówiono problem agresji i przemocy, z którym spotykają się zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Wyniki badań skłaniają do refleksji, badani w większości są zdania, ze szkoła i nauczyciele nie potrafią przeciwdziałać przemocy i agresji, podejmowane działania są często mało skuteczne a problem jest większy niż się z pozoru wydaje.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://produkty.ibe.edu.pl/docs/inne/ibe-analizy-07-2015-raport-szkola-oczami-uczniow.pdf
Autor:
Agnieszka Nowakowska, Jadwiga Przewłocka
Wydawca:
Instytut Badań Edukacyjnych
Rok wydania:
2015
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja