CZAS NA PRZYSPIESZENIE. CYFRYZACJA GOSPODARKI POLSKI

Opublikowano:

Nowoczesne technologie kształtują współczesny rynek, a gospodarka opiera się na narzędziach cyfrowych wspierających działania ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój. Proces cyfryzacji gospodarki w Polsce jest długofalowy, a obserwowane i analizowane tempo zmian zachodzących na tym polu jest zauważalne. Pomimo tego Polska nadal odbiega od standardów europejskich, zarówno w kwestii kompetencji cyfrowych Polaków jak i sposobu wykorzystania techniki w podnoszeniu jakości życia i stanu gospodarki. W publikacji dokonano analizy poziomu cyfryzacji w Polsce w odniesieniu do innych krajów Unii Europejskiej. Wskazano sektory, w których tempo wzrostu gospodarczego jest zdecydowanie szybsze niż w pozostałych krajach UE. Ranking wskazuje, że jesteśmy jednym z krajów, w których tempo zmian sukcesywnie rośnie na tle cyfryzujących się Państw w Europie. Analiza wyników badań prezentowana w raporcie wskazuje jednak poważne deficyty w kompetencjach cyfrowych Polaków i plasuje gospodarkę kraju poniżej średniej w rankingu krajów europejskich. Niskie oceny otrzymuje rząd, który nie wspiera działań wspomagających cyfryzację Państwa w takich stopniu jak inne Państwa, które stoją na czele klasyfikacji.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://zasoby.politykainsight.pl/politykainsight.pl/public/Czas-na-przyspieszenie--Cyfryzacja-gospodarki-Polski.pdf
Autor:
Piotr Arak, Andrzej Bobiński
Wydawca:
Polityka Insight
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań, raport ekspercki
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja