EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW SEKTORA TELEINFORMATYCZNEGO

Opublikowano:

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych otwiera przed użytkownikami wiele możliwości rozwoju niesie jednak również zagrożenia, które dotknąć mogą zarówno jednostkę, jak i instytucje publiczne. Ważnym zadaniem szerokorozumianej edukacji tak formalnej, jak i nieformalnej jest kształcenie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa użytkowników cyfrowych sieci. Ministerstwo Cyfryzacji, mając na uwadze konieczność realizacji polityki cyberbezpieczeństwa przygotowało projekt Ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. Celem ustawy, którą podpisano 1 sierpnia 2018 roku było opracowanie uregulowań prawnych umożliwiających wdrożenie dyrektywy NIS, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej oraz utworzenie efektywnego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie krajowym. W prezentacji przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z tematyką certyfikacji, przytoczono podstawy prawne regulujące zadania wynikające z ustawy oraz przedstawiono polskie stanowisko w sprawie europejskich ram certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów sektora IT.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS_vjDq5DdAhXPZlAKHXkWC4EQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fcommo
Autor:
Krzysztof Politowski
Wydawca:
Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
prezentacja
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja