BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY. REFLEKSJE I SCENARIUSZE DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI UE-27 DO 2025 R

Opublikowano:

Żyjemy w świecie, który za przyczyną globalizacji zawęża się, w którym następuje integracja gospodarczo-społeczno-kulturowa państw, prowadząca do wzajemnej zależności. Rządzący mając na uwadze wspólne dobro podejmują inicjatywy zmierzające do określenia kierunków wspólnych działań. 1 marca 2017 roku Komisja Europejska przygotowała dokument, w którym przedstawiła plany dotyczące przyszłości Europy. W białej księdze nakreślono koncepcyjne scenariusze, które z racji wyzwań jakie niesie za sobą integracja będą miały wpływ na rozwój społeczeństwa. Podsuwają w nich rozwiązania, które wspierać będą podejmowane w tym zakresie inicjatywy. W dokumencie dokonano analizy dotychczasowych osiągnięć i podjęto próbę debaty nad dalszymi planami dotyczącymi wyzwań i możliwości. Opublikowano zestaw pięciu dokumentów pomocniczych otwierających dyskusję na najważniejsze tematy dotyczące przyszłości Europy. Planowane prace Komisji Europejskiej są prowadzone tak, aby w realnym czasie mogła ona przedstawić propozycje działań i określić kierunki w jakich zmierzać powinna Unia Europejska.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
10.2775/980700
Autor:
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej
Wydawca:
Komisja Europejska
Rok wydania:
2017
Miejsce wydania:
Bruksela
Typ zasobu:
książka, opis dobrej praktyki
Język:
polski
ISBN:
978-92-79-66225-6
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja