KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU, RADY, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW W SPRAWIE PLANU DZIAŁANIA W DZIEDZINIE EDUKACJI CYFROWEJ

Opublikowano:

W dobie powszechnego dostępu do technologii cyfrowych, kształcenie i doskonalenie kompetencji związanych z użytkowaniem nowoczesnych narzędzi stało się priorytetem współczesnej edukacji. Umiejętności cyfrowe ułatwiają funkcjonowanie w codziennym życiu, wspomagają naukę, pracę,  uprzyjemniają czas wolny. Narzędzia technologii cyfrowej stały się narzędziami codziennego użytku. Pomimo, iż technologie są dziś powszechne, istnieje potrzeba systematycznego podnoszenia i doskonalenia umiejętności związanych z ich wykorzystywaniem. Państwa członkowskie UE mając na celu dobro obywateli zobowiązały się do zapewnienia młodym ludziom wysokiego poziomu kształcenia w zakresie umiejętności nadrzędnych w epoce cyfrowej. Prezentowany dokument zawiera plan działań w zakresie edukacji cyfrowej. Określono w nim cele i wskazano priorytetowe zadania mające wspierać działania państw członkowskich UE na rzecz rozwoju systemów kształcenia i szkolenia.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN
Wydawca:
Komisja Europejska
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Bruksela
Typ zasobu:
komunikat Komisji Europejskiej
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja