MONITOR EDUKACJI I KSZTAŁCENIA 2017 POLSKA

Opublikowano:

Edukacja od zawsze była ważną dziedzina, która wpływała na poziom i jakość życia człowieka. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym rosła jej rola i jednocześnie upowszechniał się system, umożliwiając dostęp do systemu oświaty coraz szerszemu gronu zainteresowanych. Dziś szkoła jest instytucją powszechną i dostęp do wiedzy ma każdy bez względu na wiek, czy status społeczny. Kolejne reformy udoskonalają system, a instytucje oświatowe otwierają się na nowe trendy dopasowując do zmian. Komisja Europejska monitoruje stan systemu oświaty, opracowuje i publikuje materiały dokumentujące zmiany jakie zachodzą w systemach kształcenia. Prezentowany „Monitor edukacji i szkolenia” to dokument roboczy przedstawiający roczną ocenę systemów kształcenia i szkolenia w Europie. Zawiera sprawozdanie z postępów osiągniętych przez UE i państwa członkowskie UE w realizacji celów odniesienia ET2020. W przygotowanym sprawozdaniu omówiono priorytety i inicjatywy dotyczące systemów edukacyjnych. W materiale zawarto 28 sprawozdań dotyczących poszczególnych państw. Dokonano prezentacji najnowszych danych, zamieszczono badania i sprawozdania techniczne. W kolejnych sekcjach omówiono istotne dla rozwoju oświaty zagadnienia związane z systemem kształcenia i szkolenia oraz zamieszczono przykłady praktyk, które umożliwią dopasowywanie systemu do potrzeb społeczeństwa i modernizację zgodnie z polityką państw członkowskich UE.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-pl_pl.pdf
Wydawca:
Komisja Europejska
Rok wydania:
2017
Typ zasobu:
komunikat Komisji Europejskiej, raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja