RYNEK PRACY A KOMPETENCJE POLAKÓW – WYBRANE WYNIKI BADANIA POSTPIAAC

Opublikowano:

Dzisiejszy rynek pracy kształtowany jest przez nowoczesne technologie i globalizację, a kompetencje cyfrowe determinują warunki pracy i płacy. Instytut Badań Edukacyjnych w publikowanym raporcie dokonał analizy i oceny sytuacji Polaków na rynku pracy. Wyniki wskazują jak kształtują się kompetencje Polaków w kontekście wymagań stawianych przez pracodawców. Raport przedstawia również sytuację młodych, wchodzących na rynek pracy, pokazuje wpływ poziomu wykształcenia na mobilność Polek i Polaków rozpoczynających karierę zawodową. Ważnym aspektem na rynku pracy jest forma zatrudnienia. W raporcie znalazły się również analizy dotyczące tego, jak osoby zatrudnione na różnych typach umów wykorzystują swoje kompetencje. Ocenie poddano wpływ formy zatrudnienia na zaangażowanie pracownika w pracę i chęć podnoszenia umiejętności i kwalifikacji. Sytuacja na rynku pracy jest w dzisiejszych czasach dynamiczna i zależy od wielu czynników. To jak my sami będziemy na nim postrzegani zarówno jako pracownicy jak i pracodawcy zależy głównie od nas samych. Edukacja i nowoczesne technologie otwierają wiele możliwości kształcenia, doskonalenia i podnoszenia kompetencji, konieczne jest podnoszenie świadomości młodych jak ważne są one w przyszłości i jak bardzo wpływają na kształt i jakość dorosłego życia.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-ee-raport-postpiaac.pdf
Autor:
Agnieszka Chłoń-Domińczak , Marta Palczyńska
Wydawca:
Instytut Badań Edukacyjnych
Rok wydania:
2015
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja