JAK CYFRYZOWAĆ POLSKĘ? MONITORING STANOWISK I PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI CYFRYZACYJNEJ ANKIETA DOTYCZĄCA KOMPETENCJI CYFROWYCH ...

Opublikowano:

Postęp technologiczny, który stał się nieodłącznym elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości stwarza konieczność dopasowania się do trendów jakie kształtują nowoczesne technologie. Cyfryzacja wywiera duży wpływ nie tylko na sposób funkcjonowania jednostki, ale rownież na gospodarkę całego kraju. Postęp cyfrowy w dużej mierze determinuje dziś jakość życia człowieka. Prezentowany raport, przygotowany przez Instytut Sobieskiego w ramach projektu badawczego „ Jak cyfryzować Polskę?” ukazuje wiele aspektów związanych z kształtowaniem kompetencji cyfrowych oraz polityką cyfrową w Polsce. Prowadzone badania umożliwiły zdobycie informacji na temat prezentowanych stanowisk dotyczących kompetencji cyfrowych i edukacji cyfrowej w kraju, a wnioski z analizy badań pozwoliły na określenie tendencji i barier, z jakimi mierzyć się muszą środowiska zajmujące się w Polsce polityką w zakresie cyfryzacji. Raport ma na celu dokonanie analizy i oceny poziomu cyfryzacji, wskazanie propozycji działań zmierzających do modernizacji polityki cyfryzacyjnej kraju oraz wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://sobieski.org.pl/jak-cyfryzowac-polske-raport/
Autor:
Alek Tarkowski, Justyna Jasiewicz, Mateusz Kędzierski, Maria Szymorska
Wydawca:
Instytut Sobieskiego
Rok wydania:
2015
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
ISBN:
978-83-942126-4-3
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja