GO DIGITAL! DIAGNOZA LUKI W KOMPETENCJACH CYFROWYCH MSP

Opublikowano:

Nowoczesne technologie kształtują współczesną rzeczywistość. Rozwiązania cyfrowe wspierają działania przedsiębiorstw, ułatwiają pracę w wielu branżach przemysłu na niemal każdym szczeblu zatrudnienia, niezależnie od wielkości instytucji. Stanowią istotny czynnik warunkujący wzrost gospodarczy w zcyfryzowanym świecie. W publikacji zdefiniowano kompetencje kluczowe, których nabywanie i doskonalenie stało się niezbędnym elementem pozwalającym na dostosowanie się do wymagań zmieniającego się rynku MSP. Dokonano oceny poziomu cyfryzacji Polski według wskaźnika DESI i wskazano obszary, w których istnieją poważne deficyty w porównaniu z innymi krajami Państw członkowskich zarówno UE15 jak NMS12. Wskazano główne przyczyny takiego stanu rzeczy. Postęp technologiczny wymusza konieczność otwarcia się na zmiany, a możliwości wykorzystania technologii w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki są bardzo szerokie. Jak wynika z prowadzonych badań MSP są jednym z sektorów, przed którym stoi jeszcze wiele wyzwań związanych z wdrażaniem infrastruktury informatycznej, umożliwiającej podnoszenie jakości i efektywności pracy. Diagnoza stanu kompetencji cyfrowych MSP pozwala na tworzenie rekomendacji, które sukcesywnie realizowane będą znosić bariery i otwierać nowe możliwości w zakresie wykorzystania technologii na rzecz rozwoju działalności i skutecznej, efektywnej realizacji procesów biznesowych.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/Working-paper-DELabUW-1-2015.pdf
Autor:
Katarzyna Śledziewska , Renata Włoch, Renata Gabryelczyk
Wydawca:
Digital Economy Lab UW
Rok wydania:
2015
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja