WNIOSEK ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY USTANAWIAJĄCE PROGRAM „CYFROWA EUROPA” NA LATA 2021–2027

Opublikowano:

Rewolucja cyfrowa wprowadza zmiany, które zachodzą zarówno w gospodarce jak i codziennym życiu obywateli. Konieczność dostosowywania się do zmian determinuje potrzebę określenia założeń i wdrożenia programów wspomagających trwający proces transformacji. Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027, którego treść dostępna jest w publikowanym dokumencie. Zainteresowani zapoznać się mogą z założeniami programu. Wskazane zostały obszary, w ramach których będzie on realizowany oraz określone zostały cele, których realizacja przyczyni się do budowy trwałego, stabilnego systemu skierowanego w swych działaniach na szeroko rozumiany rozwój społeczno – gospodarczy. Proponowany program „Cyfrowa Europa” stanowi uzupełnienie podejmowanych w poprzednich latach inicjatyw na rzecz wspierania działań rozszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii. Innowacyjny projekt przyczynić się ma do wzrostu gospodarczego, wesprzeć podejmowane zadania i inwestycje, które w znaczący sposób oddziałują na społeczeństwo i środowisko w jakim funkcjonujemy.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0434
Autor:
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii
Wydawca:
Komisja Europejska
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Bruksela
Typ zasobu:
dokument
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja