ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 14 LUTEGO 2017 R. W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ ...

Opublikowano:

Fundamentem dla aktywnego i efektywnego uczestnictwa w życiu jest edukacja, która przygotowuje od wczesnego dzieciństwa do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.  Każdy etap edukacyjny realizowany jest według podstawy programowej. W prezentowanym dokumencie znajduje się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Wskazano w nim cele kształcenia, zadania placówek oświatowych oraz efekty realizacji działań podejmowanych na rzecz integralnego rozwoju biologicznego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i moralnego ucznia.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
Autor:
Minister Edukacji Narodowej A. Zalewska
Wydawca:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rok wydania:
2017
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
dokument
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja