RAPORT ANALIZA DOŚWIADCZEŃ INNYCH KRAJÓW W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMU DEFICYTU UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH U PRACOWNIKÓW ...

Opublikowano:

Branża IT jest jednym z prężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Nowoczesne technologie zmieniły zarówno sposób funkcjonowania człowieka jak i sposób prowadzenia przez niego wszelkiego rodzaju działalności. Ekspansja technologii rodzi konieczność systematycznego kształcenia i doskonalenia kompetencji związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Raport „Analiza doświadczeń innych krajów w rozwiązywaniu problemu deficytu umiejętności informacyjno-telekomunikacyjnych u pracowników zatrudnionych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw” ma na celu analizę działań i inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w czterech wybranych krajach Europy. Raport zawiera charakterystykę poszczególnych krajów, prezentację systemów edukacji poszczególnych krajów, opis programów finansowanych ze środków unijnych, których celem jest wspieranie działań na rzecz rozwoju kompetencji ICT, prezentację przykładowych inicjatyw wspierających rozwój TIK i edukacji, realizowanych globalnie i lokalnie w wybranych krajach UE. Jak wynika z analizy prowadzonych badań, branża technologii komunikacyjno-informacyjnych IT systematycznie rozwija się. Wnioski zawarte w publikacji wskazują panujące na rynku ICT trendy, które mogą być inspiracją dla pozostałych krajów UE motywującą do podejmowania działań na zmierzających do rozwiązania problemu deficytu w zakresie kompetencji IT.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://docplayer.pl/19309256-Raport-warszawa-marzec-2006-r-projekt-realizowany-przy-udziale-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-ramach-inicja
Wydawca:
Capgemini
Rok wydania:
2006
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań, raport ekspercki
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja