SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA U UCZNIÓW ZDOLNOŚCI ALGORYTMICZNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Opublikowano:

Dzieci wkraczając na drogę edukacji stają przed ogromnym wyzwaniem. Wyrwane z dziecięcej rzeczywistości, osadzone w ławce szkolnej muszą zmierzyć się z ogromem informacji do niedawna obcych, które muszą w jakiś sposób przyswoić. Przygotowana kadra pedagogiczna wyposażona w odpowiednie narzędzia ma za zadanie wprowadzić dziecko w zawiły uczniowski świat. Podstawa programowa określa, w jaką wiedzę i umiejętności powinna wyposażyć ucznia szkoła na poszczególnych etapach edukacji.  Prezentowana publikacja określa warunki i sposób realizacji podstawy w zakresie sposobów kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów. Znalazły się w niej definicje podstawowych pojęć  związanych z tematem, dokonano klasyfikacji innowacji pedagogicznych wykorzystywanych w działaniach na rzecz wspierania ucznia w dążeniu do wiedzy. Wskazówki metodyczne, zawarte w materiale mają stanowić zachętę dla nauczycieli do zmiany podejścia do nauczania i skłonić podejmowania nowatorskich działań na rzecz aktywizacji ucznia i rozbudzania jego zainteresowania nauką.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=16268
Autor:
Monika Spławska-Murmyło
Wydawca:
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Rok wydania:
2017
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
podręcznik, książka, opis dobrej praktyki
Język:
polski
ISBN:
ISBN 978-83-65890-47-4, 978-83-65890-80-1, 978-83-65890-81-8
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja