KOMUNIKAT KOMISJI DO PE, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW. POPRAWA I MODERNIZACJA EDUKACJI

Opublikowano:

Edukacja jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ na przyszłość człowieka, dlatego poświęca się jej wiele uwagi. Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie nabywają umiejętności, wiedzę i kształtują postawy pozwalające na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Pomimo, iż reformy wprowadzane do systemu kształcenia miały poprawić stan oświaty, a inicjatywy i programy kolejno wdrażane miały przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia, a w konsekwencji przyczynić się do podniesienia jakości życia i rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, szkoła jako instytucja ciągle boryka się z problemami, które utrudniają zmianę podejścia do nauczania i postaw nauczycieli przyzwyczajonych do tradycyjnego modelu kształcenia.  Prezentowany dokument zawiera wytyczne, mające na celu poprawę i modernizację edukacji w państwach członkowskich UE. Zawiera wskazania, których realizacja przyczynić się ma do podniesienia efektywności i jakości kształcenia. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów wskazuje cele strategiczne w dążeniu do zmiany edukacji. Modernizacja jest kluczowym elementem planu działań zmierzających do poprawy stanu edukacji. Propozycje działań zawarte w komunikacie wspierać mają państwa członkowskie w podejmowaniu inicjatyw umożliwiających  szeroki dostęp edukacji na wysokim poziomie.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0941
Wydawca:
Komisja Europejska
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Bruksela
Typ zasobu:
komunikat Komisji Europejskiej
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja