NOWE ŚRODKI NA RZECZ POPRAWY KLUCZOWYCH KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH ORAZ PODKREŚLENIA EUROPEJSKIEGO WYMIARU KSZTAŁCENIA

Opublikowano:

Kompetencje cyfrowe są dziś jednymi z kluczowych w świecie dynamicznych zmian, które przyswoić musi człowiek aby aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym. Opublikowany komunikat przygotowany przez Komisję Europejską wyznacza kierunki zmian, które mają się przyczynić do poprawy kompetencji i umiejętności kluczowych we współczesnej rzeczywistości. Zawarte w nim propozycje mają na celu podniesienie jakości edukacji i wzmocnienie pozycji członków społeczeństwa, tak, aby mogli reagować na zmiany i dopasowywać się do nich, umiejętnie wykorzystując technologie na rzecz rozwoju zarówno własnego, jak i ogólnoludzkiego, społeczno-gospodarczego. Innowacje proponowane przez Komisję zawierają zalecenia, które stanowią podstawę do podejmowania działań dążących do podnoszenia kompetencji, budowania i rozwijania świadomości obywateli i wspierania instytucji w działaniach edukacyjnych, których celem jest wyposażenie ludzi w wiedzę i umiejętności niezbędne do życia i pracy w czasach cyfrowej rewolucji. 

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_pl.htm
Wydawca:
Komisja Europejska
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Bruksela
Typ zasobu:
komunikat Komisji Europejskiej
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja