WYKLUCZENIE CYFROWE – PRZYCZYNY, ZAGROŻENIA I BARIERY JEGO POKONANIA. STUDIUM PRZYPADKU

Opublikowano:

Nowoczesne technologie są współcześnie elementem stałym środowiska w jakim funkcjonuje człowiek. Ułatwiają nie tylko pracę, wspomagają naukę, dają rozrywkę, można odnieść wrażenie, że technologie towarzyszą człowiekowi stale i są uczestniczą w wykonywaniu niemal każdej codziennej czynności. Możliwości jakie niesie powszechny dostęp do innowacyjnych rozwiązań cyfrowych otwiera przed użytkownikami wiele możliwości, rozwój w tej dziedzinie postępuje niezwykle dynamicznie. Jak kształtują się w zmieniającej się rzeczywistości kompetencje użytkowników? Zainteresowanie nowoczesnymi technologiami systematycznie rośnie, rozszerza się również zakres osób, które w dostępie do TIK upatrują różnego rodzaju szanse. Celem publikowanego artykułu jest wskazanie wciąż aktualnego problemu wykluczenia cyfrowego z jakim boryka się część społeczeństwa. Autorzy publikacji wskazali bariery, które przyczyniają się do powstawania problemu. Analizy bieżącej sytuacji i problemu rozbieżności w dostępie do technologii cyfrowych dokonano na podstawie badań wykluczenia cyfrowego wśród przedsiębiorstw produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia. Prezentowane wyniki wskazują na korelację pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a poziomem wykluczenia cyfrowego. Ocena aktualnego stanu ma wspomóc działania zmierzające do wyrównywania szans i poprawy funkcjonowania zarówno przedsiębiorstw jak i członków społeczeństwa, umożliwiając pełne wykorzystanie potencjału branży IT w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.ur.edu.pl/file/20797/09.pdf
Autor:
Agnieszka Jastrzębska, Władysława Jastrzębska
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2012
Miejsce wydania:
Rzeszów
Typ zasobu:
artykuł naukowy, studium przypadku
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja