NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI - MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PEDAGOGICZNĄ

Opublikowano:

Nowoczesne technologie nadają kształt współczesnej edukacji. Zmieniły sposób komunikacji, przekazu wiedzy i informacji oraz otworzyły szeroki dostęp do treści. Nowoczesne narzędzia technologii stały się narzędziami dydaktycznymi, które poprzez atrakcyjną formę wspierają proces kształcenia, wpisując się w potrzeby współczesnych uczniów, dla których środowisko cyfrowe jest środowiskiem naturalnym. Nowoczesne technologie to potencjał, który umiejętnie wykorzystany w edukacji przyczynić się może do poprawy zarówno warunków pracy i nauki jak i tego, co najważniejsze - efektów kształcenia. Autorzy publikacji podjęli próbę oceny aktualnego stanu systemu szkolnego oraz wskazali możliwości jakie wiążą się z umiejętnym wykorzystaniem TIK w szkole. Przybliżyli podstawy dydaktyki oparte na teoriach behawioryzmu, kognitywizmu i konstruktywizmu, dokonali charakterystyki każdej z teorii w kontekście budowania współczesnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom i wyzwaniom jakie niesie ekspansja technologii w tradycyjny do niedawna obszar edukacyjny. Pojawienie się technologii w edukacji zmieniło podejście do procesu nabywania i przekazywania wiedzy, autorzy wskazali modele kształcenia, które mają wspomóc trudny proces wdrażania technologii do edukacji. Współczesny uczeń wzrasta w otoczeniu nowoczesnych technologii, konieczne staje się dopasowywanie środowiska szkolnego do jego potrzeb i oczekiwań.  Umiejętne łączenie tradycji edukacyjnych z nowymi technologiami to klucz do sukcesu edukacyjnego współczesnego, wychowywanego w cyfrowym świecie ucznia.

Autor:
Anna Weiss, Sylwia Galanciak
Wydawca:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
referat
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja