EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA KWARTALNIK NAUKOWY NR 3/25/2018

Opublikowano:

"Edukacja –Technika – Informatyka" to czasopismo naukowe, które porusza wiele zagadnień dotyczących problemów edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Prezentowany numer podzielony został na pięć części, w których autorzy dotykają istotnych problemów współczesnego szkolnictwa. W pierwszej części znalazł się artykuł dotyczący tematu przeciążenia szkolnego młodzieży, kolejną otwiera opracowanie prezentujące wyniki badań zależności pomiędzy samooceną i empatią studentów. W części trzeciej opisano główne założenia pedagogiki medialnej i jej możliwości kreowania uczenia się przez odkrywanie. Czwarta część zawiera analizę możliwości korzystania z e-learningu w ramach szkoleń oraz studiów podyplomowych, które umożliwiają przygotowanie do pełnienia funkcji mediatora. W części tej zamieszczono również opracowanie zawierające analizę funkcjonowania rozwiązań informatycznych w procesie zarządzania oświatą na podstawie Systemu Informacji Oświatowej. Ostatnia, piąta część zawiera opracowanie dotyczące uczenia się przez studentów studiów inżynierskich laboratoryjnych metod analizy wpływu parametrów procesu pomiaru na błędy okrągłości i walcowatości detali, przedstawiono w niej przykładową analizę międzynarodowych norm dotyczących systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w produkcji żywności. Tematyka poszczególnych części porusza różnorodne zagadnienia niezwykle ważne w kontekście zmian jakie toczą się w systemie współczesnej edukacji stojącej przed wieloma wyzwaniami jakie stawia cyfrowa rzeczywistość.

ISSN:
2080-9069
Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_8_3.pdf
Autor:
Wojciech Walat, Waldemar Lib
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Rzeszów
Typ zasobu:
numer czasopisma
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja