WSPARCIE DLA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE WZROSTU KOMPETENCJI CYFROWYCH SPOŁECZEŃSTWA

Opublikowano:

Żyjemy w świecie ciągłych zmian. Postęp technologiczny jest jednym z czynników determinujących taki stan. Narzędzia nowoczesnych technologii ułatwiają wykonywanie wielu czynności, wspomagają pracę, naukę, przynoszą rozrywkę. Posługiwanie się nimi wymaga umiejętności, które człowiek nabywa sukcesywnie wraz z wprowadzaniem nowoczesnych technologii na rynek. Tematyka kompetencji kluczowych we współczesnym świecie jest poruszana często w odniesieniu do wielu dziedzin życia. Badania i analizy ich wyników pozwalają określać ich stan i podejmować działania wspierające walkę z problemem wykluczenia cyfrowego, zjawiska wciąż powszechnego w Polsce. Badanie zaprezentowane w raporcie dotyczyło opracowania możliwych wizji rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa w perspektywie roku 2030. Eksperci wskazali 27 czynników, które mają wpływ na rozwój umiejętności cyfrowych. W wyniku przeprowadzonych analiz wyodrębniono czynniki, które najsilniej oddziałują w opinii ekspertów na rozwój kompetencji cyfrowych. Raport zawiera rekomendacje, które mogą dostarczać użytecznych wskazówek umożliwiających zrozumienie zjawisk związanych z ekspansją technologii i określić właściwe kierunki rozwoju.

Autor:
Katarzyna Dębkowska, Alicja Gudanowska, Anna Kononiuk, Julia Siderska
Wydawca:
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja