RESEARCH FOR CULT COMMITTEE - DIGITAL SKILLS IN THE 21ST CENTURY

Opublikowano:

Kompetencje cyfrowe są we współczesnym świecie jednymi z kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości. Prezentowane badanie ma na celu dostarczenie Członkom Parlamentu informacji pozwalających na analizę i ocenę stanu umiejętności cyfrowych oraz stworzenie zaleceń dotyczących planu ich rozwoju w XXI w. Ma umożliwić tworzenie adekwatnej do potrzeb polityki, odpowiadającej na współczesne wyzwania wynikające z planu działania na rzecz edukacji cyfrowej. Na podstawie przeglądu literatury i wyników badań stworzono mapę, która wskazuje najsłabsze punkty w zakresie umiejętności i kompetencji cyfrowych. W materiale zawarto plan działania opublikowany przez Komisję Europejską określający, w jaki sposób systemy szkoleniowo - edukacyjne mogą wykorzystywać innowacje technologiczne na rzecz wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych. Prezentowany dokument ma charakter roboczy.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617495/IPOL_STU(2018)617495_EN.pdf
Autor:
Justina Vaikutytė-Paškauskė, Justina Vaičiukynaitė, Donatas Pocius
Wydawca:
Policy Department for Structural and Cohesion Policies, European Parliament
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Bruksela, Belgia
Typ zasobu:
raport ekspercki
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja