KLUCZOWE DANE O KSZTAŁCENIU I INNOWACJACH Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W SZKOŁACH W EUROPIE.

Opublikowano:

Edukacja ma za zadanie wspierać ucznia w dążeniu do zdobywania wiedzy i umiejętności w taki sposób, aby każdy miał możliwość rozwoju potencjału swoich możliwości. W dobie łatwego dostępu do informacji zadanie to wydaje się być niezwykle proste. Łatwy i szybki dostęp do różnego rodzaju źródeł internetowych, stanowiących kopalnię informacji i stwarza wrażanie, że możliwości w zakresie kształcenia są nieograniczone. Prezentowany raport przygotowany przez sieć Eurydice zawiera   istotne informacje związane ze stosowaniem TIK w edukacji. Analiza materiałów pozwala na  ocenę szans i zagrożeń wynikających ze stosowania nowoczesnych narzędzi w tym obszarze życia człowieka.  W publikacji wskazano zadania i strategie, które pozwalają na zwiększenia wpływu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce, dostosowywanie procesu edukacyjnego do potrzeb poszczególnych uczniów oraz umożliwienie wyposażenia uczących się w kluczowe kompetencje cyfrowe potrzebne do aktywnego funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://czytelnia.frse.org.pl/media/129PL.pdf, 10.2797/74379
Autor:
Stanislas Ranguelov, Sogol Noorani, Anna Horvath, Simon Dalferth
Współtwórca:
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
Wydawca:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Rok wydania:
2011
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
monografia, książka
Język:
polski
ISBN:
978-92-9201-228-1
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja