TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK) W ROZWIJANIU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB Z MNIEJSZYMI SZANSAMI

Opublikowano:

Informatyzacja jakiej doświadczamy na co dzień wymaga systematycznego dostosowywania wiedzy i umiejętności w obszarze TIK. Nie tylko modne, ale konieczne stało się life wide learning, uczenie przez całe życie, które umożliwia człowiekowi dostosowanie się do wymagań współczesnego świata. Żyjemy w dobie szybkich zmian, umiejętność dopasowywania się do nich jest współcześnie jedną z podstawowych kompetencji umożliwiających sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Publikacja zawiera materiały ze spotkania zorganizowanego w ramach monitoringu tematycznego programu „Uczenie się przez całe życie”. Prezentowane materiały poruszają zagadnienia dotyczące zwiększania umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych w edukacji i szkoleniach skierowanych do osób z mniejszymi szansami.  W ramach publikacji dokonano analizy badań statystycznych z lat 2008–2012 dotyczących wykorzystania komputera i internetu w codziennym życiu, poruszono problem wykluczenia społecznego wynikającego z niekorzystania z nowoczesnych technologii oraz wskazano obszary, w których należy podjąć działania umożliwiające rozwój i wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnych technologii i wykorzystaniu ich w rożnych obszarach życia.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://czytelnia.frse.org.pl/media/tik.pdf
Autor:
Małgorzata Piekarska
Współtwórca:
Ewa Koźbiał, Konrad Pomaniuk, Tadeusz Wojciechowski
Wydawca:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Rok wydania:
2012
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
książka
Język:
polski
ISBN:
978-83-64032-04-2
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja