WYKORZYSTANIE ZASOBÓW CYFROWYCH W OŚWIACIE

Opublikowano:

Rozwój technologii cyfrowych wywiera duży wpływ na współczesną gospodarkę i sposób funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Ekspansja technologii jest zauważalna niemal w każdym obszarze działalności ludzkiej a technologie stają się nieodłącznym elementem życia. Duży wpływ wywierają również na edukację, która do niedawna zachowywała swój tradycyjny charakter. Dziś za przyczyną nowoczesnych środków dydaktycznych zmienia się sposób zarówno przekazu jak i nabywania wiedzy i umiejętności. W publikacji poruszono zagadnienia związane z informatyzacją tego obszaru, zwracając szczególną uwagę na zasoby cyfrowe, które stanowią filar współczesnej edukacji, w kontekście sposobu ich wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego na niereprezentatywnej próbie 70 nauczycieli z całej Polski, które ukazują stopień wykorzystania zasobów cyfrowych w polskiej oświacie i ich związek z kształtowaniem kompetencji proinnowacyjnych.

ISSN:
1731-6758, 1731-7428
Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/73/art_10-16_Fazlagic_Ementor_1_73_2018.pdf
Autor:
Jan Falagić
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja