UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE SENIORÓW W OBSZARZE NOWYCH MEDIÓW

Opublikowano:

Intensywny rozwój technologii cyfrowych stwarza konieczność dostosowania systemu edukacji do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. Uczenie się przestało być przypisywane tylko do młodej, wchodzącej w życie części społeczeństwa a stało się koniecznością, elementem życia człowieka niezależnie od wieku czy już zdobytego wyksztalcenia czy doświadczenia. Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka sprawiła, że wszyscy stoją przed koniecznością podnoszenia swoich umiejętności w celu poprawy jakości życia i sposobu funkcjonowania w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Autor publikacji skupił swoją uwagę na specyfice kształcenia osób starszych w zakresie technologii cyfrowych i możliwości ich wykorzystania w codziennym życiu przez osoby dojrzałe. Dokonał analizy przemian edukacyjnych i społecznych jakich doświadczamy w ostatnich latach,   odniósł się w swoich rozważaniach do złożoności przeobrażeń społeczeństwa analogowego w informacyjne oraz poruszył problematykę aktualnych teorii andargogicznych i gerontologicznych, warunkujących efektywną pracę edukacyjną ze studentami podejmującymi naukę w polskich i czeskich UTW. W końcowej części opracowania poruszył kwestie związane z kompetencjami i kwalifikacjami edukatorów osób dorosłych w UTW, ich funkcjami, rolami oraz charakterem podejmowanych czynności pedagogicznych.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.researchgate.net/publication/283579643_Edukacja_osob_starszych_Seniorzy_w_przestrzeni_nowych_mediow
Autor:
Łukasz Tomczyk
Wydawca:
Difin
Rok wydania:
2014
Miejsce wydania:
Katowice, Bielsko Biała, Praga
Typ zasobu:
książka
Język:
polski
ISBN:
978-83-8085-012-5
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja