WOLONTARIUSZE I SENIORZY W PROGRAMIE POLSKI CYFROWEJ RÓWNYCH SZANS. O SIŁACH SPOŁECZNYCH W PROCESIE MINIMALIZACJI WYKLUCZENIA CYFROWEGO W POLSCE

Opublikowano:

Szybki postęp w dziedzinie nowych mediów sprawił, że człowiek chcąc sprawnie funkcjonować w społeczeństwie musi uzupełniać i rozszerzać swoją wiedzą i umiejętności do wymagań zmieniającego się rynku technologii cyfrowych. Pomimo, iż system oświaty wychodzi naprzeciw potrzebom i dopasowuje programy edukacyjne do potrzeb ewoluującej cyfrowo rzeczywistości ekspansja technologii wprowadziła zjawisko podziału cyfrowego. Pomimo, iż część społeczeństwa sukcesywnie dopasowuje swoje  kompetencje w zakresie Tik do wymagań rzeczywistości, wciąż pozostaje duży odsetek osób, które borykają się  z problemem wykluczenia cyfrowego. Z różnych powodów ich możliwości i umiejętności w dziedzinie nowych mediów są niewystarczające do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. W prezentowanej publikacji poruszono problematykę związaną z niedostosowaniem społecznym w obszarze nowoczesnych technologii. Przybliżono w niej założenia Programu Polska Cyfrowa Równych Szans, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego i podejmowanie inicjatyw na rzecz wyrównywania szans w dostępie do wiedzy na temat technologii i nowoczesnych narzędzi.

ISSN:
0239-6025
Identyfikator dokumentu cyfrowego:
10.24917/9788380843304
Autor:
Łukasz Tomczyk
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Kraków
Typ zasobu:
książka
Język:
polski
ISBN:
978-83-8084-230-4
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja