INVESTING IN SKILLS PAYS OFF. THE ECONOMIC AND SOCIAL COST OF LOW-SKILLED ADULTS IN THE EU

Opublikowano:

Rynek pracy systematycznie zmienia się. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiają się nowe wyzwania, kształtowane poprzez aktualne tendencje związane z globalizacja i cyfryzacją społeczno-gospodarczą. Zmieniają się statystyki dotyczące zatrudnienia i bezrobocia oraz czynniki determinujące stan rynku pracy i pracownika. Prezentowana publikacja porusza kwestie dotyczące ekonomicznych i społecznych aspektów pracy osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. Wskazano w niej wyzwania z jakimi mierzyć się muszą Państwa UE w związku ze zmieniającymi się potrzebami rynkowymi i zmianami demograficznymi. Jak wynika z analiz sytuacji gospodarczej krajów UE wciąż rośnie zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych a brak kompetencji umożliwiających przystosowanie się do wymagań rynku prowadzi wprost do wykluczenia społecznego. W publikacji dokonano analizy tendencji w zakresie niskich umiejętności wśród osób dorosłych, wskazano cechy, determinanty i ryzyko związane z niskimi kwalifikacjami oraz zobrazowano korzyści, które motywować powinny pracowników do podejmowania działań umożliwiających podnoszenie i dopasowywanie umiejętności do potrzeb rynku. Na podstawie prowadzonych badań dokonano oceny zarówno indywidualnych jak i społecznych konsekwencji zmian na rynku pracy oraz określono rolę polityki gospodarczej i kluczowe zadania umożliwiające rozwój społeczno - gospodarczy poszczególnych Państw członkowskich UE.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.cedefop.europa.eu/files/5560_en.pdf
Wydawca:
European Centre for the Development of Vocational Training CEDEFOP
Rok wydania:
2017
Miejsce wydania:
Luksemburg
Typ zasobu:
raport ekspercki, książka, dokument Komisji Europejskiej
Język:
angielski
ISBN:
978-92-896-2412-1
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja