COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

Opublikowano:

Wraz z ekspansją technologii zmieniło się podejście do procesu nauczania i nabywania wiedzy. Postęp w dziedzinie nowych mediów otworzył wiele możliwości w zakresie edukacji, a rozwijająca się infrastruktura cyfrowa ułatwiła dostęp do wiedzy i informacji, dzięki czemu do niedawna żmudna praca mająca na celu pozyskanie wiedzy stała się łatwa szybka i przyjemna. W publikowanym materiale zawarto rekomendacje dotyczące planu działań na rzecz edukacji cyfrowej. Przedstawiono inicjatywy  europejskie, które Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, zainteresowanymi stronami i społeczeństwem, wdroży do końca 2020 r. Zawarto również plan prac zarówno Komisji jak i instytucji, zainteresowanych działaniami na rzecz współpracy w zakresie kształcenia i szkoleń dotyczących kompetencji cyfrowych, które mają się stać podstawą wzrostu i integracji w UE. W publikacji wskazano kluczowe zadania, które mają przygotować społeczeństwo do maksymalnego wykorzystania możliwości jaki daje postęp technologiczny i sprostania wyzwaniom szybko zmieniającego się, zglobalizowanego i wzajemnie połączonego świata.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=en
Autor:
Komisja Europejska
Wydawca:
Komisja Europejska
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Bruksela, Belgia
Typ zasobu:
dokument Komisji Europejskiej
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja