DIGITAL EDUCATION ACTION PLAN

Opublikowano:

Nowoczesne technologie są dziś narzędziami codziennego użytku wykorzystywanymi w wielu dziedzinach życia. Kształcenie kompetencji w zakresie TIK stało się celem nadrzędnym edukacji. Na szczycie, który odbył się w listopadzie 2017 roku w Göteborgu omówiono kwestie edukacji i szkoleń w kontekście zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania umiejętności związanych z technologiami, podkreślono potrzebę kształcenia ich w szerokim zakresie uwzględniającym nie tylko nabywanie technicznych umiejętności związanych z obsługą narzędzi ale również kształtowanie świata wartości i postaw, elementów składowych ogólnie rozumianych kompetencji niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa człowieka w środowisku cyfrowym. W agendzie spotkania wskazano kluczowe zagadnienia, nad którymi pochylili się szefowie państw i rządów oraz przedstawiono plan działania, w który wskazano zadania priorytetowe w zakresie wzmacniania polityki edukacji cyfrowej i poprawy systemów edukacji.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-digital-education-action-plan.pdf
Wydawca:
Komisja Europejska
Rok wydania:
2017
Typ zasobu:
ulotka informacyjna
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja