DIGCOMP: A FRAMEWORK FOR DEVELOPING AND UNDERSTANDING DIGITAL COMPETENCE IN EUROPE.

Opublikowano:

Współczesny świat to w dużej mierze świat cyfrowy. Człowiek XXI wieku stoi przed koniecznością zdobywania wielu umiejętności i sprawności, które umożliwiają mu czynny udział w życiu społecznym. Kompetencje cyfrowe stały się współcześnie kompetencjami kluczowymi, warunkującymi aktywne uczestnictwo w środowisku cyfrowym, stanowiącym coraz częściej uzupełnienie świata realnego. W publikowanym raporcie przedstawiono wynik projektów DIGCOMP. Określono ramy kompetencji cyfrowych, które powinni zdobyć obywatele aby sprawnie funkcjonować w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości i realizować się w życiu zarówno społecznym, zawodowym jak i gospodarczym. W sprawozdaniu zdefiniowano pojęcie kompetencji cyfrowych. Wskazano główne zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb kształcenia i doskonalenia umiejętności XXI wieku oraz wspierania ich rozwoju. W materiale wyszczególniono różne aspekty kompetencji cyfrowych, wymieniono 21 kompetencji, opisano je z uwzględnieniem trójkąta kompetencyjnego, czyli wiedzy, umiejętności i postaw. Projekt miał na celu identyfikację komponentów umiejętności cyfrowych, opracowanie standardu wymagań dla kompetencji, które powinien osiągnąć człowiek żyjący we współczesnym społeczeństwie cyfrowym oraz określić plan działań w zakresie ewentualnego wykorzystania i zmian ram oraz wytycznych w zakresie kluczowych współcześnie umiejętności.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83167/lb-na-26035-enn.pdf, doi:10.2788/52966
ISSN:
1831-9424 (online)
Autor:
Anusca Ferrari
Współtwórca:
Yves Punie, Barbara N. Brečko
Wydawca:
Publications Office of the European Union
Rok wydania:
2013
Miejsce wydania:
Luksemburg
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
angielski
ISBN:
978-92-79-31465-0 (pdf)
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja