COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ACCOMPANYING THE DOCUMENT COMMUNICATION FROM THE COMMISSION (...) ON THE DIGITAL EDUCATION ACTION PLAN

Opublikowano:

Niniejszy dokument roboczy służb komisji stanowi uzupełnienie komunikatu w sprawie planu działań na rzecz edukacji cyfrowej. Jego struktura ma odzwierciedlać trzy pierwszoplanowe potrzeby określone w planie działania. Zawiera analizy i dowody stanowiące podstawę do określenia priorytetów w ramach działań podejmowanych na rzecz lepszego wykorzystania technologii cyfrowej w nauczaniu i uczeniu się, rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w dobie transformacji cyfrowej oraz poprawę edukacji poprzez lepszą analizę danych i prognozowanie. Proponowany w dokumencie plan działań w zakresie edukacji cyfrowej koncentruje się przede wszystkim na systemach edukacji i szkoleń oraz obejmuje szkoły, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz szkolnictwo wyższe.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52018SC0012
Autor:
Komisja Europejska
Wydawca:
Komisja Europejska
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Bruksela, Belgia
Typ zasobu:
dokument Komisji Europejskiej
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja