NEET – MŁODZI DOROŚLI POZA RYNKIEM PRACY I SYSTEMEM EDUKACYJNYM

Opublikowano:

Człowiek jest współcześnie jednym z ogniw tworzących system społeczny i gospodarczy. Charakter podejmowanych przez niego działań uzależniony jest od wielu czynników, miedzy innymi wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy statusu. Niestety w społeczeństwie funkcjonuje również grupa społeczna, która nie podejmuje żadnych zadań, które wiązałyby się z jakimkolwiek zaangażowaniem własnym na rynku pracy czy aktywnością edukacyjno-szkoleniową. Zjawisko to jest jednym z istostnych problemów społecznych, z którymi zmagają się państwa Unii Europejskiej, w tym także Polski. Z uwagi na to, iż systematycznie wzrasta odsetek ludzi pozostających bez pracy i jednocześnie nie podejmujących żadnych działań związanych z nabywaniem, uzupełnianiem i podnoszeniem kwalifikacji poprzez edukacje i szkolenia, koniecznym staje się wdrażanie działań systemowych, które ograniczą skalę zjawiska i przyczynią się do niwelowania skutków ekonomiczno-gospodarczych generowanych przez pokolenie NEET. W publikacji dokonano charakterystyki grupy młodych osób, funkcjonujących poza rynkiem pracy i systemem edukacyjnym, dokonano również analizy uwarunkowań indywidulanych, społecznych oraz ekonomicznych decydujących o braku aktywności wśród młodych ludzi. Autorzy publikacji wskazali propozycje rozwiązań edukacyjnych, których realizacja może przyczynić się do zminimalizowania bierności edukacyjnej, zawodowej i społecznej generacji NEET.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.ata.edu.pl/pliki/edukacja-doroslych/ATA-1-2018/ATA-1-2018-s-133-146.pdf
ISSN:
1230-929 X
Autor:
Łukasz Tomczyk, Joanna Maćkowicz, Olga Wyżga, Patrycja Curyło, Barbara Pietryga- Szkarłat, Anna Mróz, Anna Duda
Wydawca:
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja