Biblioteka Cyfrowa

E-LEARNING TRENDS 2019

Opublikowano:

Technologie informacyjno – komunikacyjne stały się elementem dnia codziennego niemal każdego człowieka. Aktualnie, w dobie szybkiego rozwoju technologii przeprowadza się wiele badań i analiz dotyczących roli TIK na kolejnych etapach życia człowieka i w poszczególnych obszarach, wpływu na sposób funkcjonowania i postrzegania rzeczywistości, korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii. Prace badawcze mają na celu określenie strategii działania umożliwiającej dopasowanie umiejętności do potrzeb zmieniającej się dynamicznie branży ICT. Publikowany raport zawiera szczegółową analizę wpływu technologii i sztucznej inteligencji na proces kształcenia. Omówiono w nim zagadnienia, które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu uczniom i nauczycielom odpowiednich warunków do uczenia się i nauczania . Wskazano w nim trendy, które determinują podejmowane aktualnie inicjatywy edukacyjne i zawarto prognozy na kolejne lata, które określają jakie działania umożliwią skuteczną integrację technologii do edukacji oraz jakie formy przekazu mają szansę trafić do uczniów i zachęcić ich do aktywnego zaangażowania się w proces kształcenia i rozwoju.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.docebo.com/resource/report-elearning-trends-2019/
Autor:
docebo
Wydawca:
docebo
Rok wydania:
2019
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja