KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW E-UMIEJĘTNOŚCI NA XXI WIEK: W

Opublikowano:

Strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wskazała między innymi na dwa istotne elementy, kluczowe dla osiągnięcia założonych celów: innowacje oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W 2003 roku powołane zostało do życia Europejskie Forum e-Umiejętności, które miało stać się platformą dla wymiany najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych przez zainteresowane strony. Forum wydało sprawozdanie „e-Umiejętności w Europie – działania do roku 2010 i później” będące zaczątkiem długoterminowej agendy e-umiejętności. Trzy lata później prace rozpoczęła grupa zadaniowa ds. TIK w ramach polityki przemysłowej w Unii Europejskiej. Prace grupy doprowadziły do sformułowania szeregu wytycznych i zaleceń, które włączone zostały do deklaracji przyjętej na Europejskiej Konferencji dotyczącej e-Umiejętności (Saloniki, październik 2006).

Deklaracja wskazywała na trzy zasadnicze kwestie. Pierwsza to konieczność niezwłocznego przyjęcia długoterminowej agendy e-umiejętności. Druga kwestia to postulat wzmożenia wysiłku w celu trwałej poprawy współpracy sektora prywatnego i publicznego, aby możliwe było zachowanie ciągłości i spójności podstawowego szkolenia w zakresie e-umiejętności, szkolenia zawodowego i wyższego oraz rozwoju zawodowego. Po trzecie autorzy deklaracji wskazali na pilną potrzebę promowania przez przemysł i decydentów politycznych profesjonalizmu, atrakcyjności miejsc pracy i kariery w dziedzinie TIK. Komunikat Komisji jest reakcją polityczną na powyższe kwestie.

Autor:
Komisja Wspólnot Europejskich
Wydawca:
Komisja Wspólnot Europejskich
Rok wydania:
2007
Miejsce wydania:
Bruksela
Typ zasobu:
komunikat Komisji Europejskiej
Język:
polski

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja